Kinderhaptotherapie

Haptotherapie gaat over voelen; voelen met je lijf en er woorden en betekenis aan geven met je hoofd en hart. Dat is tastend en emotioneel voelen.
Kinderhaptotherapie is voor kinderen (en hun ouders), die hier moeite mee ervaren. Dit kan zich uiten in probleemgedrag bij het kind en zorg bij de ouders.
Door het contact binnen jezelf en tussen ouder en kind te verbeteren kan het welbevinden van het kind groeien en de opvoedingslast van de ouders verminderen.

Voorbeelden van problematiek bij kinderen zijn:
- gepest worden of zelf pesten
- last hebben van een scheiding van hun ouders
- zich weinig bewust zijn van hun lijf
- moeite hebben met herkennen en verwoorden van hun gevoel
- vaak gespannen of onrustig zijn
- zich terugtrekken en te stil zijn
- moeilijk vinden om grenzen aan te geven
- veel ruzie maken
- angstig zijn en/of weinig zelfvertrouwen hebben
- moeite hebben met het leggen van contact
- moeilijkheden door ADHD / PDDNOS / hoogbegaafdheid etc.
- moeite hebben door ontwikkelingsachterstand
- last hebben van hechtingsproblemen
- slaapproblemen
- lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
- concentratieproblemen
- gedragsproblemen
- disbalans in lijf en leven

Ik bied kinderen en pubers een veilige plek, waarin allerlei ervaringsmomenten hun lichaamsbesef kan versterken. Zo kunnen ze door gesprekken, contactspelletjes en aanraken op de bank hun eigen kracht, balans en andere vermogens ontdekken. Uiteraard is er ook ruimte voor de ouders om vragen te stellen en worden veel van de oefeningen samen met de ouder gedaan.

Voor een evenwichtige ontwikkeling is het belangrijk voor kinderen en volwassenen om aangeraakt te worden. Door aanraken kan je naast praten en luisteren, laten voelen dat je elkaar begrijpt en liefhebt. Een liefdevolle, goede aanraking is een sleutel om het basisvertrouwen en de veiligheid aan te reiken, waarin een kind kan groeien, ontdekken en zich terug kan trekken.
In spelvorm oefenen we met aanraking en het aangeven van wat hierin de wensen, grenzen, kracht en kwetsbaarheid zijn. Zo leren jullie af te stemmen, te vallen en weer op te staan.

Er is geen verwijzing nodig. De eerste sessie is met ouder en kind, waarna we kijken of de volgende sessies met of zonder ouder(s) zijn. Waar wenselijk werk ik samen met anderen disciplines zoals de huisarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut. Tevens kijken we naar de omgeving van het kind en kunnen we contact opnemen met docenten.