Over mij

Na vele jaren in de zorg als haptotherapeut en daarvoor fysiotherapeut is het tijd voor mij om het roer om te gooien. Het vak is prachtig en blijf ik een zeer warm hart toedragen, maar daarnaast ben ik beeldend kunstenaar en kies ik ervoor om hierin verder te gaan.

Om mijn clientèle niet met lege handen achter te laten heb ik Ninousha Holst gevraagd om haar deuren te openen. Zij is een zeer gewaardeerde collega.

Ninousha Holst (1975) werkt een aantal dagen als verpleegkundige in het flexteam van Tergooi MC. Dat betekent dat zij op alle afdelingen werkzaam is en veel kennis heeft van vrijwel alle ziektebeelden.
Daarnaast heeft zijn haar eigen praktijk Holst- Haptonomie.
In 2000 heeft zij de basisopleiding haptonomie gevolgd en heeft zich gespecialiseerd als haptonomisch zwangerschapsbegeleider.
Tijdens het werken met de zwangere stellen kreeg zij steeds vaker de vraag of ze ook persoonlijke trajecten kon geven. Om aan die vraag te kunnen gaan voldoen is zij de opleiding haptotherapie gaan volgen, ook in Doorn. Sinds 2018 is zij afgestudeerd als haptotherapeut.
“In de westerse maatschappij is het omgaan met het gevoel geen vanzelfsprekendheid meer. De haptonomie geeft mij de mogelijkheid om mijn cliënten hun fijngevoeligheid te laten ontwikkelen voor wat ze voelen en dat te durven gebruiken als gids in hun leven.”
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging de NFG onder nummer: 9247 AGB code praktijk 90068395
AGB code therapeut 90109412
KvK nummer: 78118816
meer info: www.holst-haptonomie.nl

 

Met haptotherapie begeleidde ik bij het herstellen van je ‘heelheid’, zodat die bekend, vertrouwd en betrouwbaar wordt. Heelheid voor mij is niet hetzelfde als ongeschondenheid, maar het volledig zijn van jezelf, fysiek, emotioneel en rationeel, waarbij je je ervaringen, je pijn en je kwetsbaarheid bij je kan dragen. Deze kunnen gevoeld worden, maar hebben een plek en belemmeren je niet in je handelen. De volledigheid van je bezielde lichaam biedt de mogelijkheid om eerlijk vanuit jezelf te zijn. Tegelijkertijd brengt dit transparantie met zich mee voor de wereld om je heen, waarbij transparantie betekent dat je helder bent en niet mis te verstaan.

Dit raakt mij diep en is de basis van waaruit ik werk met mijn cliënten. Het kunnen begeleiden van een ander, naar acceptatie van zichzelf en alles wat hij of zij bij zich draagt aan ervaringen, het laten voelen wat er is, zodat hij of zij weer thuis kan komen en kan vertrouwen op zichzelf en werkelijk contact met zijn omgeving kan maken.

Al tijdens mijn opleiding voor fysiotherapie kwam ik in aanraking met haptonomie. De opleiding in Leiden gaf extra aandacht aan psychosomatische problematiek en filosofie. Zo werd de betekenis en diepgang van het contact tijdens de aanraking tussen behandelaar en patiënt onderzocht. Massage kreeg een andere laag dan alleen het ‘los’ maken van spieren. Tegelijkertijd ontmoette ik mensen in mijn persoonlijke omgeving die haptotherapie hadden ervaren bij rouwverwerking. Dit had enorm geholpen bij het hervinden van hun gevoelens en menszijn, nu zij zo aan het overleven waren, na hun verlies. Dit wakkerde mijn nieuwsgierigheid naar dit vak aan.
Tijdens mijn werk als fysiotherapeute merkte ik dat er een interesse bij mij groeide naar patiënten met psychosomatische problematiek. Ik merkte dat ik niet alleen klachtgericht maar ook persoonsgericht kon werken. De benadering van de mens als geheel was en is mijns inziens voorwaarde voor een werkelijk herstel. Fysiotherapie alleen voelde te beperkt.
In 2006 ben ik gestart met de opleiding voor haptotherapie in Doorn. Ondertussen ben ik gestopt met mijn werk als fysiotherapeut en heb een eigen praktijk voor haptotherapie in Bussum.

Elk jaar blijf ik mij ontwikkelen door het volgen van nascholingen en intervisie met collega GZ-haptotherapeuten en ook in samenwerkingsverbanden met andere disciplines.
De specialisatie voor ouder en kind heb ik afgerond aan de Academie voor Haptonomie in Doorn. Zo kan ik naast volwassenen ook kinderen begeleiden. Daarnaast heb ik o.a. een masterclass bij Ted Troost en de benodigde DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) nascholing gevolgd.

Mijn kracht is een directe, open en warme benadering.

ninousha

2015.09.25 Vanessa-47

GZ_Hapto_logoCMYK