Werkwijze

De haptotherapeut maakt gebruik van gesprekken, oefeningen in de ruimte en aanraking, vanuit veiligheid en respect.
Het herstellen van contact met jezelf en je omgeving, varen op gevoel of verstand, actief zijn en rust nemen, zelf doen en samenwerken, alert zijn en vertrouwen hebben, het openen en sluiten, het bewaken van grenzen of juist het innemen of geven van ruimte en verkennen van je mogelijkheden zijn onder andere onderdeel van de therapie.
Als therapeut werk ik zowel klachtgericht als persoonsgericht.

De haptotherapie maakt gebruik van het lichaamsgeheugen. Ons lijf onthoudt ervaringen heel basaal, wanneer we hier contact mee maken, kunnen ervaringen, die we in ons hoofd vergeten waren weer voelen en onszelf beter begrijpen. Door als therapeut aanwezig te zijn en door het bieden van een affectieve aanraking (het de ander laten voelen dat hij goed is in zijn wezen) bij de verwerking, kan je je gekend en erkend voelen. Deze bevestiging biedt mogelijk troost en een kader voor de pijn en maakt het mogelijk om deze dichterbij te nemen, zodat deze werkelijk draagbaar en eigen wordt.
Samen kunnen we ontdekken wat er gebeurt in het contact en welke paralellen in het dagelijks leven en verleden te vinden zijn. Je leert beter luisteren naar jezelf en minder geleid te worden door gedachtes, aannames en verwachtingen van anderen. Vanuit deze bewustwording kan je vrijer leren handelen, vanuit een zekere eigenwaarde en mildheid naar jezelf. Je leert onderscheiden wat van vroeger is en wat van nu en je kan beter kiezen of de je ruimte wil geven aan de emotie en op welke manier. Je krijgt weer regie.

Affectieve bevestiging:
Aanraking biedt ons de mogelijkheid niet alleen te weten dat we gezien, herkend, erkend worden, maar dit te bekrachtigen door het aan den lijve te ervaren. Hierdoor beklijft het op een basaal niveau. Belangrijk is te beseffen dat niemand dit alleen kan en dat con-tact, het woord zegt het al: samen voelen, alleen samen kan. Het ervaren dat je goed bent als persoon, zoals je bent, met alles dat maakt wie je bent, kan alleen vanuit de liefdevolle bevestiging die je van een ander krijgt.
Het ervaren van een bevestigende aanraking kan helpen weer vertrouwd te worden met jezelf en daarmee het vertrouwen in jezelf te herstellen. Het brengt je niet alleen dichter bij jezelf maar ook bij de ander. Zo kunnen voelen, denken en handelen weer met elkaar in verbinding komen.

De eerste 3 sessies bestaan uit een kennismaking. Je vertelt waar je mee zit en we formuleren aan de hand hiervan wat je hulpvraag is. Ik laat je ervaren wat haptotherapie je te bieden heeft. We onderzoeken of er een klik tussen ons is en of we allebei verder willen. Als we hiermee akkoord zijn, stellen we een behandelplan met doelen, een verwachte behandelduur en evaluatiemomenten op.

Afspraken over dossiervoering, privacy, betaling en klachtenprocedure zijn vastgelegd in een praktijkovereenkomst. Deze is te vinden op de website onder Tarieven.

2015.09.25 Vanessa-235
zithoek
behandelbank